Pro milovníky cyklistiky a lyžování je k dispozici zázemí pro uskladnění kol a lyží, vysoušení lyžařských bot a dobíjení elektrokol.

  

Sluneční terase je ideálním místem, kde si můžete užít ranní kávu, relaxovat u dobré knihy, nebo si večer posedět s přáteli. Je situována tak, že v letních měsících na ni dopadají sluneční paprsky od rána až do západu slunce. Z terasy se rozprostírá výhled do zeleně okolních lesů. K zapůjčení jsou opalovací lehátka.

Najdete nás na trase STONEMAN MIRIQUIDI, 162 km dlouhého cyklistického okruhu po hřebenech Krušných hor.

Nedaleko se nachází autobusová zastávka, odkud Vás několikrát denně dopraví cyklobus na Boží Dar a Klínovec.

Lze také využít sedačkovou lanovku z Jáchymova na nejvyšší vrchol Krušných hor – Klínovec.

Krušné hory nabízí více než 400 kilometrů cyklistických tras s různou náročností terénu.

Lyžaři najdou vyžití v nedalekých lyžařských areálech v Jáchymově, na Božím Daru a Klínovci.

NOVAKO SKI JÁCHYMOV

SKIAREÁL KLÍNOVEC

SKIAREÁL NOVAKO - BOŽÍ DAR

SKIAREÁL PLEŠIVEC

SKISPORT POTŮČKY

Na své si určitě přijdou i milovníci běžeckého lyžování. V okolí Božího Daru se nachází více jak 120 kilometrů běžeckých tratí.

Parkovací místa se nachází přímo naproti budově.

 

Domácí mazlíčci jsou vítáni.

Poplatek za psa činí 100 Kč/noc.

Úvod:

 1. Storno podmínky se vztahují na zrušení rezervace ubytovacích služeb účinné mezi objednatelem ubytovacích služeb a ubytovatelem (provozovatelem ubytovacího zařízení).
 2. Storno poplatek se počítá z celkové výše objednávky.
 3. Storno poplatek představuje náhradu škody způsobenou ubytovateli.
 4. Ubytovatel si vyhrazuje právo vystavit fakturu, splatnou nejpozději 14 dnů před uskutečněním pobytu. Celková výše činí 100% celkové částky objednaného pobytu, nedohodnou-li se ubytovatel a objednatel jinak. Platbu lze uhradit převodem na účet ubytovatele: 123-204210237/0100.
 5. V případě zrušení zaplaceného pobytu, vrátí ubytovatel objednateli částku poníženou o stornopoplatek dle storno podmínek.
 6. V případě předčasného ukončení či přerušení pobytu bez zavinění ubytovatele nevzniká ubytovateli povinnost vrátit objednateli zaplacenou cenu pobytu ani její poměrnou část.

Storno podmínky vztahující se na zrušení rezervace ubytování ze strany hosta:

 1. Při zrušení rezervace 14 dnů před příjezdem bude jako storno poplatek účtováno 30% celkové ceny pobytu.
 2. Při zrušení rezervace 7 dnů před příjezdem bude jako storno poplatek účtováno 50% celkové ceny pobytu.
 3. V případě storna z důvodů neodvratitelných událostí (úmrtí v rodině, hospitalizace zákazníka nebo člena jeho rodiny, vážné onemocnění, živelná pohroma) se storno poplatek neúčtuje. Výše uvedené skutečnosti je objednatel povinen doložit písemným dokladem ubytovateli nejpozději do 3 dnů od jejich vzniku.
 4. V případě storna z jiných vážných důvodů je po vzájemné dohodě možná změna termínu.
 5. Tyto storno podmínky jsou platné pro individuální i pro skupinové rezervace.
 6. V případě nezaplacení pobytu, kdy není možné storno poplatky odečíst z platby za ubytování, má ubytovatel právo zaslat objednateli fakturu ve výši storno poplatků.

UBYTOVACÍ ŘÁD

 1. Apartmán poskytne ubytování hostu, který se prokáže platným dokladem totožnosti.

 2. Apartmán může v případech nutnosti nabídnout hostu jiné než sjednané ubytování, pokud se v podstatě neliší od potvrzené objednávky.

 3. Host užívá pokoj po dobu, kterou si sjednal s Apartmánem.

 4. Host ukončí svůj pobyt nejpozději do 10:00 v den svého odjezdu, není-li domluveno jinak. Nedodrží-li host tuto lhůtu, Apartmán mu může účtovat pobyt za následující den.

 5. Požádá-li host během svého pobytu o prodloužení rezervace, může mu být nabídnut jiný pokoj než ten, v němž byl původně ubytován.

 6. Host má právo využívat zařízení pokoje, společenských prostor a lyžárny/kolárny.

 7. Za škody, které host způsobí na majetku Apartmánu, odpovídá podle platných předpisů. Škody, které host způsobil, je host povinen neprodleně ohlásit personálu Apartmánu, a to i za předpokladu, že škodu způsobilo jeho dítě.

 8. Host může využívat parkování v ulici Mánesova a Smetanova. Parkování není hlídané a Apartmán neodpovídá za případné ztráty či škody způsobené na vozidle hosta.

 9. V pokojích lze používat jen vlastní elektrospotřebiče, které slouží k osobní hygieně. Lze si dobít notebooky a mobilní telefony aj. Používat ponorné vařiče, vlastní přímotopy, varné konvice apod. je ve všech prostorách Apartmánu z bezpečnostních důvodů přísně zakázáno.

 10. Návštěvy osob neubytovaných v prostorách Apartmánu mohou být přijímány pouze se souhlasem Apartmánu.

 11. Host je povinen po každém odchodu z pokoje zkontrolovat, že jsou zhasnuta světla, vypnuty vodovodní uzávěry a zamčeny dveře.

 12. Host bere na vědomí, že na pokojích i všech dalších prostorách Apartmánu, včetně společenské místnosti, platí z bezpečnostních důvodů přísný zákaz kouření a rozdělávání otevřeného ohně. Při porušení zákazu kouření si Apartmán vyhrazuje právo hostu bez nároku vrácení peněz ukončit předčasně pobyt. A za vyčištění pokoje si účtuje pokutu ve výši 3 000 Kč!

 13. Při eventuelním zjištění požáru host neprodleně informuje personál Apartmánu.

 14. V době od 22:00 do 6:30 platí v celém Apartmánu noční klid. Host tomu musí přizpůsobit své chování.

 15. V pokojích Apartmánu i ostatních společných prostorách není vhodné nechávat děti mladší 10 let bez dozoru dospělé osoby.

 16. V prostorách Apartmánu platí přísný zákaz přechovávání zbraní, střeliva, nebezpečných látek. Je zakázáno používání omamných a psychotropních látek, jedů a léků vyjma těch, které doporučil lékař.

 17. Host bez souhlasu provozovatele nesmí provádět podstatné změny v pokoji Apartmánu (stěhování nábytku, polepování stěn, odnášení nábytku a nádobí z pokoje, demolování zařízení atd.).

 18. Host musí dodržet ustanovení tohoto řádu. V případě hrubého porušení má vedení Apartmánu právo na odstoupení od smlouvy o poskytnutí ubytovacích služby před uplynutím dohodnuté doby.

This is Atomic

All the pages you see here are built with the sections & elements included with Atomic. Import any page or this entire site to your own Oxygen installation in one click.
GET OXYGEN
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram